ข่าวโกหก: ไทยฟื้นตัวจากโควิดอันดับ 2 ของโลก

ข่าวโกหก: ไทยฟื้นตัวจากโควิดอันดับ 2 ของโลก

      มีข่าวดีแต่ปลอมบอกว่าไทยฟื้นตัวจากโควิดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก มีการโพนทะนากันใหญ่ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มันเป็นข่าวเท็จเพื่อโฆษณาชวนเชื่อได้อย่างไร
           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่า มีส่วนราชการไทออกมาแถลงว่า “องค์กร Global COVID-19 หรือ (GCI)” จัดคะแนนดัชนีและอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ฟื้นตัวจาก COVID-19 เป็นอันดับ 2 ของโลก จาก 184 ประเทศทั่วโลก โดย 20 อันดับแรกเป็นประเทศในเอเชีย 6 ประเทศ ซึ่งไทยได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย
<1>
          ในรายละเอียดระบุว่า “องค์กร Global COVID-19 หรือ (GCI) พัฒนาโดย PEMADU Assciates โดยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (MOSTI) ประเทศมาเลเซีย และ กลุ่ม sunway ซึ่งได้ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ได้จัดคะแนนดัชนีและจัดอันดับ 184 ประเทศว่าแต่ละประเทศได้รับมือกับโรคระบาด COVID-19 ได้ดีมากน้อยเพียงใด โดยคะแนนส่วนหนึ่งมาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHS)
           โดยสามัญสำนึกใครๆ ก็คิดได้ว่า ไทยจะอยู่อันดับสองเหนือ ฮ่องกง ไต้หวัน นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลด์ และโดยเฉพาะเวียดนามที่ฟื้นตัวเร็วกว่าไทยและติดโรคน้อยกว่าไทยได้อย่างไร  ในทางตรงกันข้าม Forbes ได้จัดอับดับประเทศที่ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยไทยได้แค่อันดับที่ 47 ส่วนสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นอันดับที่ 1 <2>

           เมื่อเทียบดูแล้ว ถือเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่ไทยจะอยู่อันดับที่ 2 เพราะมีประเทศอื่นๆ ที่มีการพัฒนาที่เด่นชัดกว่า ที่สำคัญ องค์กร GCI ก็เป็นหน่วยงานที่เพิ่งตั้งใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในมาเซียเป็นสำคัญ แถมยังใช้ข้อมูล GHS ซึ่ง ดร.โสภณ ได้พิสูจน์ด้วยหลักสถิติอย่างมั่นใจให้เห็นแล้วว่าดัชนีของ GHS ไม่ได้สะท้อนอะไรเกี่ยวกับกรณีโควิด-19 เลย <3>
           การมุ่งโพนทะนาเพื่อหวังผลให้ไทยได้รับการเชิดชูโดยที่ขัดกับความเป็นจริงเป็นสิ่งที่น่าอายมากกว่าการกล้ายอมรับความเป็นจริงว่าระบบสาธารณสุขไทยยังต้องพัฒนาอีกมากเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะคนเล็กคนน้อยที่หาเตียงพักรักษาในโรคพยายามได้ยากมากเพราะมีจำนวน้อยเกินควร

อ้างอิง
<1> "Global COVID-19" จัดไทยฟื้นตัวจาก COVID-19 อันดับ 2 ของโลก. https://news.thaipbs.or.th/content/293595
<2> Forbes. The 100 Safest Countries In The World For COVID-19. https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/06/05/the-100-safest-countries-in-the-world-for-covid-19/#755e0a1868c5
<3 AREA แถลง ฉบับที่ 343/2563: วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563. ข่าวมั่ว “ไทยขึ้นที่ 1 ของโลก! ความมั่นคงทางสาธารณสุข” https://bit.ly/2UzjVJ9

 • รัก
  12
 • ฮ่าฮ่า
  21
 • ว้าว
  13
 • เศร้า
  15