ทั้งชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึง 13 ครั้ง ทำไมเงียบ ???

ทั้งชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึง 13 ครั้ง ทำไมเงียบ ???

มีแต่คนออกมา save พระเครื่อง
แต่ไม่มีใครออกมา save พระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้บ้างเลย
พระพุทธเจ้าตรัสชัด การปลุกเสกคือเดรัจฉานวิชา คือมิจฉาอาชีวะ พระต้องเว้นขาด
พระที่ทำคือพระทุศีล ทั้งชีวิตตรัสไว้ถึง 13 ครั้ง ทำไมเงียบ
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
หนูน้อย ผู้ถูกรังแกจากคนเฒ่าคนแก่
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ถ้าหนูไปเกิดในประเทศที่เจริญแล้ว หนูจะเป็นคนที่เก่งและมีคุณค่า
 
 
 
 
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0

8 ความเห็น

 
ICT

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "000 TAF HOPE ท16 ናናTዮL ISOC F กอ.รมน.ยก รมน. กทีม ร่วมจับขนมอาลัว?!? ร่วมจับ คำถามถึงขอบเขตหน้าที่ของ กอ.รมน. facebook.com/thaiarmedforce"

กอ.รมน.ยกทีมร่วมจับขนมอาลัว?!? - คำถามถึงขอบเขตหน้าที่ของ กอ.รมน.
กรณีขนมอาลัวรูปพระเครื่อง ที่สำนักงานพุทธศาสนาออกมาบอกว่าไม่เหมาะสม (แต่ก็ไม่รู้หรือไม่บอกว่าผิดกฎหมายข้อไหน) นั้น วันนี้สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเจ้าของไอเดีย ซึ่งไม่พบเจ้าของบ้าน และบอกว่าเป็นการนำความเชื่อมาทำมาหากิน ไม่เหมาะสม ขอให้หยุดการกระทำ อันนี้ฟังดูไม่เข้าท่า และเอาจริง ๆ ไม่ผิดกฎหมายด้วย เพราะสำนักพุทธก็เอาแต่บอกว่าไม่เหมาะสม แต่ไม่สามารถชี้ได้ว่าผิดกฎหมายข้อไหน ซึ่งถ้าแค่ตัวเองเห็นว่าไม่เหมาะสมนั้น ไม่สามารถถือเป็นสิทธิ์ในการละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นให้หยุดการกระทำใด ๆ แบบในกรณีนี้คือการทำขนมอาลัวได้
แต่ไม่ใช่ประเด็นของ TAF ในวันนี้ครับ เพราะประเด็นคือ ในการลงพื้นที่นี้มีเจ้าหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือ กอ.รมน.ลงพื้นที่ด้วย
คำถามของเราก็คือ เราแปลกใจว่า เรื่องขนมอาลัวพระเกี่ยวมันเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. อย่างไร?
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 นั้น มาตรา 5 กำหนดให้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมาตรา 3 ให้นิยามคำว่าการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคือ การดําเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ใด ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ ทำลาย หรือทำความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ให้กลับสู่สภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ และให้อำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. ในมาตรา 7 ไว้ 4 ข้อ กล่าวสั้น ๆ คือมีหน้าที่ (1.) ติดตามประเมินแนวโน้มความมั่นคงภายใน (2) รักษาความมั่นคงภายใน (3) ส่งเสริม ประสานงานการทำตามข้อ (2) (4) ส่งเสริมให้ประชาชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ (5) ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายและครม.สั่ง
-------------------------
ขอถามดัง ๆ อีกครั้ง ขนมอาลัวรูปร่างเหมือนพระเครื่อง เกี่ยวข้องหรือเป็นหน้าที่ของ กอ.รมน. ตรงไหน?
โอเคครับ เราถามเอง เราจะพยายามตอบเอง เพราะดูท่าไม่น่าจะมีใครมาตอบเรา พอไปดูมาตรา 7 วงเล็บ 4 ดี ๆ ก็จะพบว่า กอ.รมน.มีหน้าที่ เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม
โอเค มีคำว่าศาสนาแล้ว เย่ ๆ ๆ เหมือนจะใช้ แต่อ่านดูดี ๆ ภารกิจในข้อนี้ ระบุแค่ให้ กอ.รมน.มีหน้าที่ "ส่งเสริม" ให้ประชาชนรักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แต่การยกทีมไปร่วมภารกิจปราบขนมอาลัวแบบนี้ ยังงงเหมือนกันว่ามันจะเรียกว่าส่งเสริมได้อย่างไร หรือถ้าจะเอาภารกิจในวงเล็บ 2 คือ อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ก็ต้องถามกลับว่า ขนมอาลัวพระเครื่องนี้ กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอย่างไร?
--------------------------
เอาจริง ๆ อ่านหลายรอบแล้ว ถ้าให้ตีความโดยตรง ไม่แถหรือเข้าข้าง ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่า ขนมอาลัวพระเครื่อง มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอย่างไร
การใช้อำนาจเป็นเรื่องที่ต้องระวัง เพราะ Power tends to corrupt หรืออำนาจมักจะนำมาซึ่งความฉ้อฉล ดังนั้นการใช้อำนาจจึงต้องมีขอบเขตและได้สัดส่วน ไม่น้อยเกินไปจนทำอะไรไม่ได้ แต่ก็ไม่มากเกินไปจนทำอะไรได้ทุกอย่าง เพราะถ้ามากเกินไปจนกลายเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จก็จะถือว่าเป็นความฉ้อฉลอย่างแน่แท้ หรือ Absolute power corrupts absolutely
ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าห่วง เพราะถ้าเป็นงานที่เห็นชัด ๆ ว่าเป็นหน้าที่ของ กอ.รมน. ก็ทำได้เต็มที่ แต่ถ้างานไหนยังมีเส้นบาง ๆ แบ่ง หรือแม้แต่ต้องตีความซับซ้อนและพยายามโยงโน้นนี่มาเพื่อให้เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน. แล้ว ก็มีความเสี่ยง เพราะในอนาคตเราอาจจะเห็น กอ.รมน. สามารถทำได้ทุกอย่าง เพราะอ้างว่ามันคือส่วนหนึ่งของการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
และถ้าขนมที่หน้าตาเหมือนพระเครื่อง ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ผิดกฎหมายอาญามาตรา 206 ด้วยซ้ำ แต่กอ.รมน.ยังเข้ามาเกี่ยวข้องได้ ดังนั้น TAF ก็อยากให้ กอ.รมน. ทำงานให้เต็มที่ ด้วยการไล่จับอรหันต์ ศาสนา ปัจเจกพุทธเจ้า ฤาษี หรือแม้แต่พระแท้ ๆ ที่เอาแต่ปลุกเสกของขลัง มนต์ดำ ไสยศาสตร์ ที่เห็นเต็มบ้านเต็มเมือง อย่างล่าสุดก็คือเห็นใครสักคนห่มดำ แล้วทหารเรือแห่กันไปกราบ นี่ถ้า กอ.รมน. แห่กันไปปราบพวกนี้ให้พุทธเป็นพุทธแท้ ๆ ได้ก็ถือเป็นบุญของประเทศ
แต่ถ้าบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ ก็ต้องย้อนถามกลับว่า แล้วขนมอาลัวรูปพระเครื่อง เป็นหน้าที่ของ กอ.รมน. ตรงไหน?
ปล. สุดท้าย เป็นกำลังใจให้
มาดามชุบ

เจ้าของไอเดียครับ ไปอุดหนุนกันเยอะ ๆ นะครับ ไม่ใช่รูปพระเครื่องก็อุดหนุนได้นะ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT

https://scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-0/p526x296/180790132_10165361850975551_1118290260578852374_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeG2fOKbBDzhMvgX8NDsP1sr52wiS2x6X7LnbCJLbHpfsjTUPypez-zh834jv-X-faY7afP86CJIgQwknL_WVLvx&_nc_ohc=QiPbICzwW9IAX8um-HU&_nc_ht=scontent.fbkk7-3.fna&tp=6&oh=bb57b6806057728bd53071bee900680a&oe=60B2FB6C

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT
จับเด็กอายุ 20 กว่าๆ เป็นเยาวชนนักศึกษาความคิดก้าวหน้ามีอนาคตสำหรับประเทศไปขัง พวกคุณยังบ้ากันไม่พออีกหรือ?
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT
"เราคุยกับศาลยุติธรรมมาหลายรอบแล้ว ถ้าเกิดว่าศาลยุติธรรมยังไม่ทำหน้าที่หรือว่าเรายังขออะไรไม่ได้ เราก็ขอเลือกขอศาลอื่นดีกว่า ดวงวิญญาณ 100 ศพที่ต้นโพธิ์นี้จะช่วยมากกว่าศาลยุติธรรม"
สมาชิกกลุ่มศิลปะปลดแอก (FreeArts) ให้สัมภาษณ์ถึงการไปวางผ้าสามสีและป้าย "ขอคืนสิทธิประกันตัว โดยไม่มีเงื่อนไข...สาธุ" ที่ต้นโพธิ์กลางถนนรัชดาภิเษกบริเวณหน้าศาลอาญา รัชดาฯ ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็น "โค้ง 100 ศพ" จากที่เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ว่าการไปวางผ้าสามสีและป้ายนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์
"เพราะเราหวังอะไรไม่ได้แล้ว ก็ถือว่าเป็นความหวังสุดท้ายก็แบบไทยๆ ดีอะค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์"
"สิ่งที่เราขอศาลมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องขอ แต่มันเป็นสิ่งที่ศาลต้องให้ พอความเป็นธรรมไม่ได้ มันก็ต้องไปขอความเป็นธรรมกับศาลอื่น" สมาชิกอีกคนกล่าว
พวกเขาเห็นว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องหวังมันเป็นหน้าที่ของศาลและพวกเขาก็มาทวงสิ่งที่ควรจะได้ และโดยมนุษยธรรมแล้วเมื่ออาการของพริษฐ์หนักขนาดนี้แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าโรงพยาบาลในกรมราชทัณฑ์ไม่น่าจะรักษาได้แล้วก็ควรจะปล่อยให้พริษฐ์ออกมาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็รักษาตัวไปดีกว่า
"เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ขออะไรที่มากเกินไป เป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้อยู่แล้ว แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามีคนโดนจับเพิ่มทุกวัน"
ภาพจากวิดีโอของเพจ FreeArts
อ่านเรื่องราวของคนอื่นๆ ได้ที่ https://prachatai.com/journal/2021/04/92788
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT
 
3 ส

อนาถ

เหงา

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
มังกือ

คนสั่งมันโหดเห้ยมจริงๆขอให้เวรกรรมตามมาไวๆด้วยสาธุ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0