วิแคะการเมืองพม่า

วิแคะการเมืองพม่า

วิแคะการเมืองพม่า ตั้งแต่ยึดอำนาจมาจนถึงปัจจุบัน

: การเมืองในพม่า เป็นเรื่องของอำนาจ เรื่องอื่นๆ เป็นเรื่องรองทั้งสิ้น
: จะให้อ่องลายและพวกลงจากอำนาจ ไม่มีทางเป็นไปได้ ยกเว้นอ่องลายเสียชีวิต ถึงจะเสียชีวิตก็มีคนอื่นมาแทนอยู่ดี
: ทางออกที่เป็นไปได้คือ ตั้งรัฐบาลที่ทุกฝ่ายต้องยินยอมให้อ่องลายและพวกมีอำนาจมากกว่า
: ถ้ากองทัพชนเผ่ามีอาวุธประทับบ่าต่อสู้อากาศยาน หรือรถถัง อ่องลายและพวกจะไม่กล้าใช้อากาศยานและรถถังโจมตีชนเผ่า
: ประท้วงด้วยวิธีสินติ อหิงสา แล้วหวังจะชนะ ไม่มีทางเป็นไปได้ จะเหนื่อยเปล่า ที่เป็นไปได้คือชาวพม่าหายไปจากท้องถนน แล้วจับอาวุธ ลงขันกันซื้ออาวุธ เจรจาชนเผ้ามาเป็นแนวร่วม ชักชวนตำรวจทหารให้เปลี่ยนใจมาเป็นแนวร่วมหรือใส่เกียร์ว่างในการปราบปรามชาวพม่า แล้วต่อรองกับอ่องลายและพวก วิธีนี้จะจบเกมเร็วมากกว่า ผลดีหรือความสงบก็จะเกิดขึ้นแก่ชาวพม่าเอง
และก็ขอให้ชาวพม่า ใช้อำนาจปกครองไปในทางที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ผลดีหรือความสงบก็จะเกิดขึ้นแก่ชาวพม่าเอง และชาวโลกที่มีหัวใจที่เป็นธรรมก็จะยินแก่ชาวพม่าทั้งหลาย
............
ตั้งแต่มีมนุษย์กำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ การรบราฆ่าฟันเพื่อแก่งแย่งอำนาจก็มีมาตลอดจวบปัจจุบัน
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม อามิตตพุทธ....
..........
มนุษยชาติ ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา ควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ควรเอื้ออาทรต่อกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และไม่ทำร้ายกัน
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม อามิตตพุทธ....

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0

2 ความเห็น

 
619

สงครามกลางเมือง Civil war เท่านั้นที่จะชี้ชะตาอนาคตคนพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์  14

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
3 ส

ใช่

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1